Numer
253/XVI/2015
Data
17 grudnia 2015
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 grudnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-111541 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 22 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)