Numer
258/XVI/2015
Data
17 grudnia 2015
Dotyczy
Ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta Rybnika
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 grudnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-114169 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 22 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)