Numer
278/XVI/2015
Data
17 grudnia 2015
Dotyczy
Przyjęcia "Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku"
Kategorie
  • Kultura i sport
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 grudnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2015-115740 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)