Numer
283/XVI/2015
Data
17 grudnia 2015
Dotyczy
Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Kategorie
  • Skargi
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 grudnia 2015 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
  • 2015-117281 (z dnia 28 grudnia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 28 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)