Numer
294/XVIII/2016
Data
11 lutego 2016
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
1169
Data ogłoszenia
18 lutego 2016 r.
Data wejścia w życie
11 lutego 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2016-8158 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)