Numer
307/XVIII/2016
Data
11 lutego 2016
Dotyczy
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 lutego 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2016-2055 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)