Numer
298/XVIII/2016
Data
11 lutego 2016
Dotyczy
Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 lutego 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
Dokumenty
  • 2016-9272 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)