Numer
301/XVIII/2016
Data
11 lutego 2016
Dotyczy
Zbycia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 lutego 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2016-8640 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)