Numer
308/XIX/2016
Data
10 marca 2016
Dotyczy
Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1692
Data ogłoszenia
17 marca 2016 r.
Data wejścia w życie
1 kwietnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-114353 (z dnia 15 marca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 15 marca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)