Numer
311/XIX/2016
Data
10 marca 2016
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data ogłoszenia
10 marca 2016 r.
Data wejścia w życie
10 marca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2016-20565 (z dnia 15 marca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 15 marca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)