Numer
311/XIX/2016
Data
10 marca 2016
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data ogłoszenia
10 marca 2016 r.
Data wejścia w życie
10 marca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1108 KB]
Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1109 KB]
Publikacja: 15 marca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)