Numer
320/XIX/2016
Data
10 marca 2016
Dotyczy
Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
10 marca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2016-20465 (z dnia 15 marca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 15 marca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)