Numer
321/XIX/2016
Data
10 marca 2016
Dotyczy
Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika
Kategorie
  • Skargi
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
10 marca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
  • 2016-23589 (z dnia 16 marca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 16 marca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)