Numer
327/XX/2016
Data
21 kwietnia 2016
Dotyczy
Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
21 kwietnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2016-35183 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 25 kwietnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)