Numer
345/XXI/2016
Data
19 maja 2016
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Śródmieście
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 maja 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 24 maja 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)