Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
346/XXI/2016
Data
19 maja 2016
Dotyczy
Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 maja 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Publikacja: 24 maja 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)