Numer
340/XXI/2016
Data
19 maja 2016
Dotyczy
Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rybnika
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 maja 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Analiza [pdf - 3 MB]
Projekt uchwały [pdf - 113 KB]
Uzasadnienie [pdf - 73 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 108 KB]
Publikacja: 24 maja 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)