Numer
358/XXII/2016
Data
23 czerwca 2016
Dotyczy
Ustanowienia służebności gruntowej
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 czerwca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2016-55022 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)