Numer
351/XXII/2016
Data
23 czerwca 2016
Dotyczy
Ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 czerwca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2016-58608 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)