Numer
367/XXII/2016
Data
23 czerwca 2016
Dotyczy
Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 czerwca 2016 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
  • 2016-56527 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)