Numer
370/XXIII/2016
Data
30 czerwca 2016
Dotyczy
Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
30 czerwca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 5 lipca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)