Numer
371/XXIV/2016
Data
22 września 2016
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
4881
Data ogłoszenia
29 września 2016 r.
Data wejścia w życie
22 września 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 27 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)