Numer
382/XXIV/2016
Data
22 września 2016
Dotyczy
Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 września 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 27 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)