Numer
374/XXIV/2016
Data
22 września 2016
Dotyczy
Opinii o lokalizacji kasyna gry
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 września 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 27 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)