Numer
377/XXIV/2016
Data
22 września 2016
Dotyczy
Zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego W rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie
  • Edukacja
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 września 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 27 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)