Numer
402/XXVI/2016
Data
20 października 2016
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5362
Data ogłoszenia
27 października 2016 r.
Data wejścia w życie
20 października 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 8 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)