Numer
429/XXVII/2016
Data
17 listopada 2016
Dotyczy
Powierzenia spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik
Kategorie
  • Spółki
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
1 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)