Numer
428/XXVII/2016
Data
17 listopada 2016
Dotyczy
Przyjęcia Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 listopada 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)