Numer
431/XXVII/2016
Data
17 listopada 2016
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem gliwickim porozumienia dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Knurowie
Kategorie
  • Edukacja
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 listopada 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)