Numer
441/XXIX/2016
Data
15 grudnia 2016
Dotyczy
Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)