Numer
447/XXIX/2016
Data
15 grudnia 2016
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych
Kategorie
  • Edukacja
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)