Numer
453/XXIX/2016
Data
15 grudnia 2016
Dotyczy
Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)