Numer
459/XXIX/2016
Data
15 grudnia 2016
Dotyczy
Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)