Numer
445/XXIX/2016
Data
15 grudnia 2016
Dotyczy
Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Opatów
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)