Numer
478/XXX/2017
Data
12 stycznia 2017
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
12 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 233 KB]
Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 235 KB]
Publikacja: 16 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)