Numer
474/XXX/2017
Data
12 stycznia 2017
Dotyczy
Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
12 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
Dokumenty
Publikacja: 16 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)