Numer
472/XXX/2017
Data
12 stycznia 2017
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
12 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 16 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)