Numer
494/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Zmiany Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018
Kategorie
  • Niepełnosprawni
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 22 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)