Numer
490/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
1167
Data ogłoszenia
23 lutego 2017 r.
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 332 KB]
Uzasadnienie [pdf - 91 KB]
WYDATKI DZIELNIC - załącznik do uzasadnienia [pdf - 20 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 334 KB]
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)