Numer
490/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
1167
Data ogłoszenia
23 lutego 2017 r.
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)