Numer
487/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 377 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 384 KB]
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)