Numer
486/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)