Numer
503/XXXII/2017
Data
16 marca 2017
Dotyczy
Nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Lawendowa
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1789
Data ogłoszenia
23 marca 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1125 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1122 KB]
Publikacja: 21 marca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)