Numer
504/XXXII/2017
Data
16 marca 2017
Dotyczy
Zmiany nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki"
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1790
Data ogłoszenia
23 marca 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 672 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 667 KB]
Publikacja: 19 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)