Numer
483/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)