Numer
496/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Publikacja: 22 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)