Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
488/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1165
Data ogłoszenia
23 lutego 2017 r.
Data wejścia w życie
10 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)