Numer
484/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)