Numer
498/XXXII/2017
Data
16 marca 2017
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
1787
Data ogłoszenia
23 marca 2017 r.
Data wejścia w życie
16 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 21 marca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)