Numer
502/XXXII/2017
Data
16 marca 2017
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt_uchwały [pdf - 626 KB]
Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 626 KB]
Publikacja: 21 marca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)