Numer
509/XXXII/2017
Data
16 marca 2017
Dotyczy
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Publikacja: 21 marca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)