Ta uchwała została unieważniona w części
Podmiot: Wojewoda Śląski
Sygnatura: NP II.1431.1.259.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Numer
505/XXXII/2017
Data
16 marca 2017
Dotyczy
Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 21 marca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)